درباره ما

درباره ما

هنر ایران مستقل از مكان و زمان پیدایش منعكس كننده روحیه و تمایلات ایرانی ها می باشد نكته دیگری كه بنظر می رسد ، تنوع آثار هنری است این امر نشان می دهد ایرانیان باستان ، در مناطق مختلف مهارت های بالایی داشته اند ؛ بنابراین  شواهد به درستی نشان میدهد که ایرانی ها در هنر به زیبایی درخشیدند .

 

نهاب با الگو نهادن هنر ایرانیان باستان توانسته است درخششی در این زمینه داشته باشد و به این دلیل افتخار داشته به نام نیکان هنر ایرانیان باستان شناخته شود که مستعار ان که مخفف نیکان هنر ایرانیان باستان می باشد ؛ " نهاب" است.

 

نهاب با چیره دستی خود نقش هنر را در وسعت زمین نقاشی کرد...

پیگیری بلیت